Cennik

Wycena oferowanych przez nas usług zależy od rozmiaru działalności firmy, branży, liczby zatrudnionych pracowników, złożoności prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, ilości prowadzenia niezbędnych ewidencji, rozliczeń związanych z transakcjami z podmiotami zagranicznymi oraz usług dodatkowych (np. sprawozdawczości GUS, analiz ekonomicznych itp.), które objęte miałyby być miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym.

Comments are closed.